Terminos


CONDICIONES GENERALES

 

Condicions de la reserva.

 

RESERVA: la seva reserva es pot fer per carta, fax, telèfon, e-mail o directament en línia a la

nostra web.

En el moment de la inscripció s'haurà de dipositar en concepte de paga i senyal, el 40% de la

suma total del lloguer en un termini de 5 dies. Si dintre d'aquest termini no s'ha rebut el

pagament la reserva es considerarà anul·lada.

N º de compte bancari: Banc Sabadell, Plaça Major 5, 17490 Llançà.

CCC: 0081 1741 61 0001024908

La resta del pagament (60%) s'haurà de fer efectiuel dia de l'arribada, en el moment del

lliurament de les claus, ja sigui en efectiu, xec bancari conformat o targeta de crèdit.

El client també ha de dipositar, en concepte de fiança, una quantitat entre 200 € i 400 € amb

targeta de crèdit, segons el tipus d'allotjament.  Aquesta fiança serà retornada al client dintre

dels set dies següents a la seva sortida.

Recordem que són a càrrec del llogater les reparacions i destrosses de material, causades per un mal ús, i que l'apartament s'ha de lliurar a Blauhouse en perfectes condicions de neteja. En cas contrari s'haurà de pagar la neteja final, els preus van de 50 € a 125 €.

EL PREU: que s'indica correspon al lloguer durant el període de reserva de l'allotjament

inclosos els consums normals d'aigua, electricitat i gas (excepte en cas de consums per

calefacció), així com l'atenció necessària per partde Blauhouse. En els apartaments amb aire

condicionat el consum elèctric està inclòs fins a un màxim de 20 € / setmana.

EL PREU NO INCLOU:

-ni llençols (10 € per persona, no inclou canvi deroba),

- ni tovalloles (7 euros un joc de 2, no inclou canvi de roba)

-ni neteja final,(50 € 1 i 2 dormitoris, 65 € 3 dormitoris ,75 € 4 dormitoris i cases, 125 € cases

grans). (la neteja final no inclou el material de cuina).

-ni el lloguer de llit supletori o bressols (3,00 € per nit),

-ni el gasoil i llum per calefacció (segons consums).

El client té a la seva disposició, prèvia reserva, tots aquests serveis.

El preu tampoc inclou la taxa turística obligatòria de la Generalitat de Catalunya.(0,45 € per

persona major de 16 anys i per nit amb un màxim de 7 nits)

ENTRADA / RECOLLIDA DE CLAUS: la recollida de claus s'efectuarà a la nostra oficina,

el dia d'inici entre les 16:00 i les 19:00 hores.

Si el client no arribés el dia de la seva reserva, ha de notificar el seu retard deferentment a

Blauhouse. En cas contrari perdrà tots els seus drets sense poder reclamar cap indemnització.

HORA DE SORTIDA I LLIURAMENT DE LES CLAUS: l'allotjament s'haurà de deixar lliure obligatòriament abans de les 10:00 de l'últim dia. Queda prohibit per al client allotjar un

nombre de persones superior a la capacitat màxima estipulada per cada apartament, així com

introduir animals, sense la conformitat de l'agència.

El client es compromet a respectar les normes estatutàries de la comunitat, especialment pel que fa a l'ús de piscines i barbacoes.

ANUL· LACIÓ DE LA RESERVA : les indemnitzacions que s'aplicaran sobre el dipòsit de

reserva efectuada (40% del lloguer) seran les següents:

- 25% quan l'anul·lació es faci amb més de 6 setman es abans del dia de l'entrada.

- 50% quan l'anul·lació es faci entre 6 i 4 setmane s abans del dia de l'entrada.

- 100% quan l'anul·lació es faci amb menys de 4 set manes abans del dia de l'entrada.

Es aconsellable que si no teniu assegurança d'anulació (Sigui amb  l'assegurança de la llar o be amb la tarja del banc) fer na una. Podeu contractar  l'assegurança d'anulació  en el servei exterior de la nostra web: www.blauhousealquileres.com

BLAUHOUSE es reserva el dret, per causes de força major o alienes a la voluntat de l'agència,

de substituir l'allotjament per un altre de característiques similars o en cas de no conformitat per part del client, de cancel·lar el contracte retorna nt-li la totalitat de la suma dipositada a compte del lloguer

L'agència no es fa responsable, del mal ús per part dels llogaters de les instal·lacions, serveis i aparells dels habitatges, dels possibles furts o robatoris dins l'allotjament o a les seves zones comunes o annexes, de les utilitzacions de les piscines, ni instal· lacions que pugui haver-hi dins les zones comunitàries, essent aquestes estrictament sota la responsabilitat del usuari.

 

El temps